Praznična akcija

Poštovani,

Savetovalište „Jerina“ želi da pruži podršku u ostvarivanju mnogih prazničnih želja i odluka. Ideja nam je da vam poklonimo deo svog vremena, tokom kojeg bismo aktivno radili na vašem rastu i razvoju.
Od 10.12. do 10.01. nudimo vam akciju – svaka četvrta seansa je besplatna.
Kontakti su na našem sajtu.

Pozdravljaju Sandra i Miloš!