Jasenka Jugović

 

licencirani porodični psihoterapeut

stečena zvanja, obuke i projekti:

  • Sistemska porodična terapija pri Institutu za mentalno zdravlje –zvanje porodični psihoterapeut
  • Sistemska razvojna psihologija
  • Sistemski pristup u radu sa bračnim parovima
  • Sistemski pristup u tretmanu seksualnih disfunkcija
  • Partnerska terapija fokusirana na emocije (EFT-a)-završen prvi nivo pri ICEEFT-i a aktuelno pohađa nivo
  • Primena grupnog rada u socijalnoj zaštiti (trening za trenere)
  • Asertivni trening
  • Voditelj radionica sa bračnim parovima i porodicom

delokrug rada: 

  • predbračna psihoterapija (teškoće u izboru partnera i emocionalnoj razmeni sa partnerom; teškoće u uspostavljanju i održavanju emocionalne kontrole)
  • bračna terapija (teškoće u komunikaciji; partnerski konflikti; emocionalni problemi; rad na bliskosti i intimnosti; ljubomora; rad sa parovima koji su imali iskustvo izvanbračne veze; problemi u seksualnom funkcionisanju; odnosi sa porodicom porekla)
  • porodična terapija (rešavanje konfliktnih odnosa u porodici; rad na ojačavanju roditeljskih kapaciteta, usklađivanje vaspitnih stilova, razvijanje adekvatne roditeljske komunikacije i komunikacije roditelja  sa decom; teškoće u porodici  sa adolescentnim članom; uspostavljanje odnosa u sibling funkcionisanju (između braće i sestara))
  • bračna i porodična terapija: pre, tokom i posle razvoda

kontakt:

tel: +381 63 8362478

Možete me kontaktirati i preko sledeće kontakt forme: